‘We moeten meer experimenteren met digitale middelen als onderdeel van het democratisch proces.’ Lees het interview met Rudy van Belkom over zijn boek ‘Alive and clicking - er is hoop voor de democratie’. publicspaces.net/2022/09/06/di

By the way: everyone is welcome to join our hackathon at 27&28 October in Eindhoven at the . We’re working in teams with live event data from different cultural organisations. Join for free and register here: publicspaces.net/2022/08/30/do

@mobilizon Hi Mobilizon/Framasoft team, we are a foundation called PublicSpaces and we are organising a hackathon about live events data en sharing cultural calendars. It would be cool to have members of the Mobilizon team in our hackathon. It will be held at 27&28 of October in Eindhoven in the south of the Netherlands. Would you be willing to participate? We can discuss travel costs and stuff. Best regards, Leonieke Verhoog - program manager at PublicSpaces

@publicspaces And if you aren't ready to be a director of such an organisation just yet, but are interested to work on these topics - do have a look at the various openings at NLnet foundation too: nlnet.nl/foundation/jobs

Word directeur van PublicSpaces en bouw met een mooi team & een grote coalitie van publieke organisaties aan een eerlijker internet - publicspaces.net/over-de-organ - solliciteren kan tot 15 augustus

PublicSpaces groeit! We zoeken een directeur, een redacteur, een nieuwe stagiaire én extra bestuursleden - kom jij ons helpen? publicspaces.net/over-de-organ

Bibliotheken OBA, Fers, KB en Huis 73 zijn samen gestart met het opschonen van hun digitale inventaris en doen de 🧼 Digitale Spoelkeuken van PublicSpaces. Werk je ook bij een en wil je meedoen? Lees hier hoe: publicspaces.net/2022/06/16/bi of neem contact op met @BjornW

In 15 minutes starts the "Discussion: Governance, moderation & user policies" session at Building a European Cultural Backbone conference, led by @publicspaces

cba.fro.at/building-a-european

CC might be interesting @bonfire @dajbelshaw @bernini @mayel

@AvHuffelen@twitter.com kreeg op de @publicspaces Conferentie de Handreiking Aanbesteden van Open Source Software II van @arjanwidlak@twitter.com (@kafkabrigade@twitter.com). In die handreiking lees je hoe je door rechten te verwerven bij inkoop van ICT publieke waarden kunt verwezenlijken. digitaleoverheid.nl/nieuws/met

Stop with what you are doing around 3.15 pm and join our livestream for our huge final line up - The Good Web with @EthanZ
- a panel with @paultang
& Oumaima Hajri @trinefalbe
and our Minister of Digitalization @AvHuffelen
conference.publicspaces.net/li

Primeur vanuit de Coalitie Eerlijk Digitaal Onderwijs: Bevrijd kinderen uit de digitale wurggreep!
Teken de petitie voor eerlijk digitaal onderwijssysteem gebaseerd op publieke waarden als privacy, soevereiniteit en autonomie op:

eerlijkdigitaalonderwijs.petit

Day 2 of PublicSpaces conference has started! Follow the livestream at conference.publicspaces.net - we have started with the launch of - an alternative for social media platforms pubhubs.net

What is the state of European legislation on regulating technology? Watch this session live at 3.15 pm at conference.publicspaces.net/li - with MEP Kim van Sparrentak, Bits of Freedom, Claudine Vliegen, Tamar Sharon, moderated by Paul Keller of Open Future

Great tool by @TamarSharon and her team: ‘Sphere Transgression Watch’, which reveals how major technology companies are gaining more and more influence in different areas of our society sphere-transgression-watch.org

NBu Live. De @publicspaces conference! Powered by PeerTube, Mastodon en Matrix. allemaal op conference.publicspaces.net

Tomorrow is the first day of the conference! Join us in @pakhuisdezwijger or follow the livestream at conference.publicspaces.net

Show older
PublicSpaces Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!